01

Rozhdol som sa, že sa konzultáciám a individuálnym lekciám na teraz nebudem venovať. Ďakujem tým, ktorí počas cca roku fungovania využili služby psej školy. Som rád, že som niekomu pomohol.

Teraz sa budem zase viacej venovať písaniu článkov, prípadne tvorbe videí – na mojom blogu www.martinthedogdude.cz. Popritom budem rozmýšľať, či a akou formou sa k činnosti psej školy BENY vrátim.

I decided that I will not be providing consultations and individual lessons for now. Thanks to everyone who decided to order services of the dog school (during approx one year of existence of the school). I am glad I was able to help.

Now I will again focus more on writing articles or maybe also creating videos. Meanwhile, I will be thinking whether I will resume the dog school BENY and if yes – what services I would be providing.